Projekty UE

Firma 4STOL S.C. Dorota Anna Parszuto , Maciej Marszał realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Tytuł projektu: „ 4Stol => 4.0. Podniesienie konkurencyjności firmy 4Stol na międzynarodowym rynku kompletów łazienkowych poprzez kompleksowe wdrożenie idei Przemysłu 4.0.”

Cele projektu:  Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności sektora MŚP na terenie ZIT SOM poprzez wdrażanie w przedsiębiorstwach innowacyjnych rozwiązań.

Planowane efekty: Dzięki wprowadzeniu innowacyjnej linii technologicznej przedsiębiorstwo będzie produkować armaturę, meble oraz akcesoria łazienkowe. Do produkcji firma użyje niestandardowych połączeń materiałów typu kamień, kompozyt oraz metal. Produkty będą dedykowane na rynek premium.

Wartość projektu: 978 134,93 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 499 999,98 zł